Konferencja o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych


Biskupieckie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zaprasza na konferencję „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną”, która odbędzie się w poniedziałek 19 listopada o godz. 9.30 w Biskupieckim Domu Kultury.

Celem konferencji jest promocja aktywności zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym, w tym pokazanie pracodawcom korzyści społecznych i finansowych związanych z zatrudnianiem osób wykluczonych, a także prezentacja „dobrych praktyk” i skutecznych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Konferencja to ostatni element podsumowujący realizację projektu „Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej ONI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  W trakcie realizacji projektu 22 osoby z upośledzeniem umysłowym otrzymały kompleksowe wsparcie doradcze i psychologiczne, uczestniczyły w warsztatach aktywizujących zawodowo i wzmacniających kompetencje społeczne, a także odbyły praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców.

_