Konferencja i strażackie święto na 700 lat Głotowa


W Głotowie trwa wielkie świętowanie 700-go jubileuszu. W piątek 17 maja w warmińskiej wsi odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Historyczna oraz Sesja Wyjazdowa Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. W sobotę, czyli w 119. rocznicę poświęcenia Kalwarii Warmińskiej zaplanowano Powiatowy Dzień OSP.

Około czterech kilometrów na zachód od Dobrego Miasta, na Warmii w województwie warmińsko-mazurskim, leży mała wieś Głotowo (spotyka się też nazwę Glotowo). Miejscowość ta wzmiankowana jest już w 1290r. Słynie ona z Sanktuarium Najświętszego Sakramentu oraz Kalwarii Warmińskiej. Od XIV w. przybywały tu rzesze pielgrzymów oddających cześć Chrystusowi Eucharystycznemu. Bowiem kościół został zbudowany na miejscu cudownego znalezienia Przenajświętszej Hostii, którą ukryto w ziemi przed najazdem pogańskich Litwinów i Prusów. Nasilający się w ciągu wieków ruch pielgrzymkowy spowodował, że w 1726 r. wzniesiono większą, barokową świątynię istniejącą po dzień dzisiejszy. Całe jej bogate wnętrze ukazuje teologię Eucharystii.
Rok 2013 to okazja do świętowania wspaniałego jubileuszu 700 lat Głotowa! W kalendarzu zaplanowano wiele wydarzeń religijnych, naukowych, sportowych i integracyjnych. W piątek17 maja w warmińskiej wsi odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Historyczna „Początki i dzieje Głotowa” oraz Sesja Wyjazdowa Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  

Program Konferencji przewiduje następujące wystąpienia:
10.05 – „Glotowo w świetle dokumentu lokacyjnego i najstarszych zachowanych źródeł archiwalnych.” – ks. prof. dr hab. Kopiczko, UWM Olsztyn
10.50 – „Osadnictwo dorzecza środkowej Łyny w XI-XIV wieku a problem identyfikacji Glotovii.” – p. dr Mirosław J. Hoffmann UWM Olsztyn
11.35 – „Od Pierzchał przez Glotowo do Dobrego Miasta 'ad maiorem divini cultus et devocionis ac popularis frequentationis augmentationem' – czyli o „wędrówce” Kapituły kolegiackiej.” – ks. dr Marcin Wysocki, KUL Lublin
12.20 – „Zegary słoneczne kościoła w Głotowie – powstanie, funkcje, renowacja.” – mgr Paweł Błażewicz, Muzeum Warmii i Mazur Olsztyn

Dzień później, czyli w sobotę 18 maja w 119. Rocznicę Poświęcenia Kalwarii Warmińskiej odbędzie się Powiatowy Dzień Ochotniczej Straży Pożarnej. Na godz. 13.00 zaplanowano  uroczystą Mszę Świętą, a na godz. 14.00 – Drogę Krzyżową.

_