Komputery dla biblioteki


Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie w listopadzie 2016 r. otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w Warszawie z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” na realizację zadania „Nowe komputery to większy standard purdzkiej biblioteki”. Na program otrzymano 17 850 zł dofinansowania przy wkładzie własnym 3150 zł na zakup 4 zestawów komputerowych i dodatkowego wyposażenia. W grudniu zakupiono 4 zestawy komputerowe i nową drukarkę oraz czytnik kodów. Nowoczesny sprzęt na pewno podniesie standard biblioteki, umożliwi użytkownikom korzystanie z zasobów cyfrowych i katalogów on-line, a bibliotekarzom pomoże wprowadzić pełną komputeryzację procesów bibliotecznych. Od stycznia 2017 r. biblioteka prowadzić będzie warsztaty komputerowe dla chętnych z wykorzystaniem nowego sprzętu. Zgłoszenia przyjmowane będą w bibliotece telefonicznie – nr tel.: 89 512 22 21 lub e-mail: gbppurda@wbp.olsztyn.pl.