Komisje Rady Powiatu


Podczas inauguracyjnej sesji Rady Powiatu w Olsztynie zostały podjęte pierwsze uchwały. Dotyczyły one wyboru nowych władz samorządu, a także składu komisji, w jakich będą pracować radni VI kadencji.

Komisja Budżetowa
1) Jarosław Wolak – Przewodniczący
2) Andrzej Abako
3) Joanna Michalska
4) Lech Jan Nitkowski
5) Małgorzata Chyziak
6) Stanisław Trzaskowski
7) Marcin Frączek
8) Jan Dowgielewicz
9) Jacek Szydło
10) Jerzy Tytz
11) Marian Piwcewicz

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji
1) Krystyna Szter – Przewodnicząca
2) Bogumił Kuźniewski
3) Waldemar Jodko
4) Iwona Plaskota
5) Ewa Dutka
6) Jacek Szydło
7) Zbigniew Czabrycki

Komisji Gospodarki
1) Lech Jan Nitkowski – Przewodniczący
2) Artur Wrochna
3) Jerzy Laskowski
4) Grzegorz Drozdowski
5) Anna Klewiado
6) Jarosław Wolak
7) Zbigniew Czabrycki
8) Joanna Michalska
9) Iwona Plaskota
10) Waldemar Jodko
11) Kazimierz Olejarz
12) Zbigniew Kukuć
13) Marian Piwcewicz
14) Andrzej Moszczyński
15) Jan Dowgielewicz
16) Małgorzata Chyziak
17) Jacek Szydło
18) Marcin Frączek
19) Jerzy Tytz

Komisja Spraw Społecznych
1) Waldemar Jodko – Przewodniczący
2) Grzegorz Drozdowski
3) Iwona Plaskota
4) Anna Klewiado
5) Krystyna Szter
6) Janusz Radziszewski

Komisja Rewizyjna
1) Andrzej Moszczyński – Przewodniczący
2) Iwona Plaskota – Zastępca Przewodniczącego
3) Małgorzata Chyziak
4) Jarosław Wolak
5) Kazimierz Olejarz – Sekretarz
6) Jerzy Tytz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Iwona Plaskota – Przewodnicząca
2) Zbigniew Kukuć
3) Zbigniew Czabrycki
4) Marian Piwcewicz