Kolejny certyfikat przyznany szkole podstawowej


Szkoła Podstawowa w Kolnie jest jedną z placówek z Warmii i Mazur, która otrzymała certyfikat „SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”. Przyznał go Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty. We wtorek 4 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się wręczenie nagrody i wyróżnienia. W podsumowaniu trzynastej edycji konkursu wziął udział m.in. Wojciech Cybulski – Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty.

Głównym założeniem konkursu była integracja społeczności szkolnej wokół działań na rzecz środowiska przyrodniczego, a także podejmowanie licznych inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Zadania, które były realizowane stały się motywacją do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność pracy w zakresie ekologii, poszanowania zasobów środowiska i zrównoważonego rozwoju. Certyfikat przyznawany jest na okres trzech lat. Nie oznacza to jednak, zaniechania inicjatyw z zakresu ekologii.

Kolno gł