Kolejne porozumienie Zespołu Szkół w Olsztynku ze służbami mundurowymi


27 października w Olsztynie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku a Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. Dokument podpisali: Ewa Orłowska, dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku i Arkadiusz Brzozowski, Warmińsko – Mazurski Inspektor Transportu Drogowego. Przedmiotem porozumienia jest wspieranie działań szkoły w realizacji innowacji pedagogicznej realizowanej w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku -  „klasa mundurowa”. To kolejne porozumienie ze służbami mundurowymi, z którymi współpracuje szkoła w ramach porozumienia na rzecz działań edukacyjnych, wychowawczych i obywatelskich.

W ramach porozumienia partnerzy zobowiązali się do podejmowania działań w zakresie:
- kształtowania patriotycznych postaw młodzieży oraz rozwijania jej predyspozycji do pracy w Inspekcji Transportu Drogowego
- popularyzacji i eksponowania tradycji, celów działania oraz wizerunku Inspekcji Transportu Drogowego
- prowadzenia działalności promującej pracę w Inspekcji Transportu Drogowego, w szczególności poprzez zapoznawanie  młodzieży ze specyfiką Inspekcji Transportu Drogowego
- zapraszania przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu do udziału w ważnych wydarzeniach i przedsięwzięciach Szkoły, w których uczestniczą klasy mundurowe
- organizacji wspólnych przedsięwzięć.

Szef WITD zadeklarował chęć współpracy, która polegać ma m.in. na udziale pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie w  tematycznych spotkaniach dydaktycznych z uczniami. Program zajęć ma na celu podnoszenie świadomości prawnej i społecznej uczniów za stan bezpieczeństwa publicznego, uczestniczenie młodzieży w pokazach, ćwiczeniach i zawodach organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat na rzecz bezpieczeństwa.

FullSizeRender IMG_1271