Kinomaniacy z Olsztynka na Międzynarodowym Festiwalu


Działalność i osiagnięcia Pracowni Filmoteki Szkolnej w Olsztynku zostały docenione podczas Forum dla nauczycieli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu. Liderka Filmoteki Szkolnej Magdalena Rudnicka została zaproszona na Forum, żeby zaprezentować filmowe dokonania młodzieży Zespołu Szkół w Olsztynku. Temat tegorocznego spotkania nauczycieli brzmiał: Inna szkoła – wspólne miejsce.

Moja – nasza przestrzeń to nazwa programu edukacji filmowej realizowanego w Olsztynku; jednym z elementów programu jest innowacja pedagogiczna Okiem kamery. Pracownia Filmoteki Szkolnej w Zespole Szkół w Olsztynku stanowi ważną przestrzeń dla projektów filmowych, warsztatów animacji, spotkań, wymiany poglądów, szerszej aktywności społecznej młodzieży z różnych typów szkół z regionu.

- Projekty są realizowane przez całe klasy (np. Szukam pomocy!) lub kilkuosobowe zespoły (np. Moja mała ojczyzna, Ogrody przeszłości Warmii i Mazur). Organizując szereg inicjatyw jak konkursy, Filmowa Gra Miejska, Nocne Maratony Filmowe, czy spotkania kulinarno-filmowe, młodzież stoi przed poważnym wyzwaniem, jakim jest umiejętne poruszanie się w sferze publicznej, czyli nawiązywanie kontaktów z instytucjami wspierającymi imprezy, szukanie sponsorów – opowiada Magdalena Rudnicka. – Moja przestrzeń to nasza przestrzeń, a więc wyjście poza własne ograniczenia, szukanie tematu w środowisku, często obcym, czy też świadomie niedostrzeganym. Efektem tych działań są wspólne projekty młodych filmowców z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej (warsztaty i realizacja filmów, spotów).
Od trzech lat organizujemy ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Filmowy Moja Przestrzeń, który prezentuje realizowane przez uczniów projekty filmowe zaangażowane społecznie (np. obraz szkoły z jej problemami).

Tak więc Zespół Szkół w Olsztynku jest już rozpoznawalny w szerszej przestrzeni, także ogólnopolskiej, jest kojarzony z aktywnością młodzieży w różnych obszarach, prezentowanych w filmowej formie.