Kierowanie dzieci do placówek szkolnictwa specjalnego


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych (wzór wniosku)
  2. Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Opłaty: brak opłat

Termin odpowiedzi:

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Informacje dodatkowe:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Pracownicy odpowiedzialni: