Kawaler Orderu Legii Honorowej


7 lipca okazał się bardzo wyjątkowym dniem dla Olsztynka. Jeden z mieszkańców – Zygmunt Jatczak otrzymał zaszczytne wyróżnienie z rąk Attaché Obrony Ambasady Francuskiej płk Rolanda Delawarde. Order Narodowy Legii Honorowej jest najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie. Pan Zygmunt został odznaczony insygniami w randze kawalera.

- Pana życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzymy, że wielu mieszkańców naszej gminy czerpie z niej obficie drogocenne wartości dziedzictwa historycznego. Pana doświadczenie życiowe, szlachetność oraz walka o wolną i niepodległą Polskę budzą nasze najwyższe uznanie i podziw. Przekazując młodemu pokoleniu wspomnienia o tych niezwykle ważnych wydarzeniach historycznych, których był Pan uczestnikiem i świadkiem pozwolą ocalić od zapomnienia przeszłość i tym samym kształtować naszą polską tożsamość – powiedział burmistrz Olsztynka Artur Wrochna.

Zygmunt Jatczak – ur. 1 stycznia 1924 roku w Warszawie – to żywa legenda Armii Krajowej jak i Legii Cudzoziemskiej. Powstaniec Warszawski, żołnierz Batalionu „Miotła” i żołnierz Legii w Indochinach. Wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Walecznych za Powstanie oraz Medaille Militaire za Indochiny. Honorowy członek Stowarzyszenia byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce, uhonorowany wyróżnieniem „Zasłużony dla Olsztynka” i przede wszystkim od 55 lat mieszkaniec Olsztynka.

- Legionisto pierwszej klasy, Zygmuncie Jatczak, Pana historia jest przykładem dla młodych żołnierzy, ponieważ do końca pełnienia służby wojskowej służył Pan z honorem i wiernością Legii Cudzoziemskiej, swojemu przełożonemu i Francji. Mam dziś zaszczyt wręczyć Panu te insygnia, które świadczą o wdzięczności Francji dla jednego z tych żołnierzy, który jej służył z bezgranicznym oddaniem – mówił attaché wojskowy płk Rolanda Delawarde.

W wydarzeniu w magistracie uczestniczyli: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie płk Tomasz Ciechacki, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Olsztynie ppłk Mariusz Sztorc, Zarząd Stowarzyszenia Tradycji Wojska Polskiego – płk Stefan Gojło, ppłk Witold Maj, ppłk Grzegorz Słomkowski, Prezes Stowarzyszenia byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce Zbigniew Truszczyński wraz z członkami stowarzyszenia, m.in. Krzysztofem Schrammem, autorem książki opisującej wspomnienia Zygmunta Jatczaka, burmistrz Olsztynka Artur Wrochna, radni Rady Miejskiej w Olsztynku, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku, szefowie jednostek samorządowych oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy Olsztynek, rodzina i przyjaciele Pana Zygmunta.