Kampania społeczna „Kibicuj Zdrowiu!”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że w związku_ z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 przygotowana została kampania społeczna, której celem jest ograniczenie ryzykownych zachowań zdrowotnych m.in. nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Główny Inspektorat Sanitarny w partnerstwie z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Centrum ds. AIDS i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, przygotował kampanię społeczną pt. „Kibicuj Zdrowiu!", adresowaną do kibiców (grupa docelowa w wieku 18-30 lat).

Celem kampanii jest ograniczenie ryzykownych zachowań zdrowotnych, jakie mogą się pojawić  w kontekście organizacji imprez masowych, ze szczególnym naciskiem na:
- ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu, w tym ekspozycji na dym tytoniowy, nadużywania alkoholu oraz używania innych substancji psychoaktywnych (w tym nowych narkotyków),
- ograniczenie liczby zatruć pokarmowych (związanych z konsumpcją niewłaściwie przygotowanej, przechowywanej lub przeterminowanej żywności),
- ograniczenie liczby zachorowań na inne choroby zakaźne, w tym choroby związane z niewłaściwą higieną osobistą,
- ograniczenie skutków ryzykownych zachowań seksualnych, w tym: odsetka nowych zakażeń wirusem HIV, oraz zachorowań na inne choroby przenoszone drogą płciową (HCV, HPV, kiła, rzeżączka).

Na potrzeby kampanii zostały opracowane materiały w tym ulotki nt. „5 zasad bezpiecznego i zdrowego kibicowania", które zostały wydane w 4 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej). Osoby zainteresowane materiałami zapraszamy do Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie ul. Żołnierska 16 pok. 725 (VII piętro) tel. 89 5248332.

Zapraszamy również na stronę:
http://www.pis.gov.pl/userfiles/file/Dep_%20Zdrowia%20Publicznego%20i%20Promocji%20Zdrowia/OZiPZ/560×100.swf