Jubileuszowe spotkania rodzin muzykujących


W weekend 30-31 lipca w Dobrym Mieście odbędzie się jubileuszowa, 20. edycja Międzynarodowych Spotkań Rodzin Muzykujących. Spotkania zapowiadają się arcyciekawie. Wystąpi dziesięć rodzin z Łotwy, Litwy, Białorusi i Polski oraz gwiazdy, czyli Agata Steczkowska z rodziną, Czerwony Tulipan i ambasador Warmii Krzysztof Daukszewicz.

Głównym przesłaniem imprezy jest spotkanie rodzin, które integruje wspólne muzykowanie. Twórcze spędzanie czasu wolnego na muzykowaniu, ma na celu nie tylko cementowanie tej podstawowej społeczności, lecz rozwój każdego z uczestników. Celem jest upowszechnianie wzoru integracji rodziny przez poszerzenie rodzinnych kontaktów międzynarodowych, dzięki wspólnym zainteresowaniom, tworzenie możliwości publicznej prezentacji umiejętności zespołowego rodzinnego muzykowania. Poprzez organizację w/w przedsięwzięcia chcemy pokazać, że ludzie z chęcią i zamiłowaniem realizują swoją pasję jaką jest muzyka.
Co roku aby wziąć udział w dobromiejskich Spotkaniach przyjeżdżają do nas rodziny z całej Europy: Litwy, Łotwy, Rosji, Białorusi, Niemiec, Ukrainy i Polski  z którymi mamy kontakt poprzez ambasady i placówki kulturalne.

W tym roku w ramach Jubileuszu planujemy zaprosić znane osobistości związane od początku z Międzynarodowymi Spotkaniami Rodzin Muzykujących m.in. Agatę Steczkowską z Rodziną, Krzysztofa Daukszewicza, zespół Czerwony Tulipan. Z okazji Jubileuszowej edycji planujemy również wydać biuletyn w którym opiszemy dziewiętnaście spotkań.
Przedsięwzięcie objęte będzie Patronatem Honorowym przez Marszałka województwa Warmińsko – Mazurskiego Jacka Protasa, któremu towarzyszyć będzie Komitet Honorowy w którego skład wchodzą: Burmistrz Dobrego Miasta Stanisław Trzaskowski, Starosta Powiatu Olsztyńskiego Mirosław Pampuch. W celu promocji wysyłane będą informacje przez system sms – info oraz witryny internetowe, wydarzenie objęte będzie patronatem medialnym przez: TVP Olsztyn, TV DOB – SAT, Polskie Radio Olsztyn.

_