Jak dwa potężne dęby...


16 kwietnia 2015 w Olsztynie w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyły się uroczyste obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Organizatorem był samorząd Powiatu Olsztyńskiego wraz z tutejszym oddziałem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Gościem honorowym był
dr Pál Attila Illés, I sekretarz ds. politycznych i wicekonsul w Ambasadzie Węgier w Warszawie. W uroczystości wzięli też udział między innymi Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Grażyna Kluge, Wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma, kierownik Biura Konsulatu Republiki Litewskiej w Olsztynie, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu olsztyńskiego, przedstawiciele służb mundurowych, absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz szkół z powiatu, Olsztyna i Ostródy.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia z 30 października 1956 roku, kiedy to 20 tys. studentów i mieszkańców Olsztyna zademonstrowało swoje poparcie dla niepodległościowych dążeń Węgrów. Druga część obchodów odbyła się w sali sesyjnej urzędu, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia.

- Przyjaźń polsko-węgierska jest jak dwa potężne dęby splecione ze sobą korzeniami – powiedział wicekonsul Pál Attila Illés. – Te więzi powodują, że Węgrzy są lepszymi Węgrami, a Polacy – Polakami. Tym bardziej się cieszę, że przyszły rok będzie w Polsce obchodzony jako Rok Kultury Węgierskiej.

O dobrych relacjach między narodami mówiła też Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński. – Polaków i Węgrów łączy nie tylko wspólna historia, ale też mentalność i podobne wartości. To nie są relacje kurtuazyjne. Silne korzenie są gwarantem szczerości i życzliwości.

Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Andrzej Sassyn, słowami zawołania „Polak Węgier dwa bratanki…” argumentował potrzebę organizowania wydarzenia. – W tej intencji dostrzegamy realną potrzebę zgromadzenia się i podania sobie ponownie pomocnych dłoni, w ramach przyjaznych relacji Polaków i Węgrów zrzeszonych w związkach Europy i świata – mówił prezes.

W części artystycznej uroczystości zaprezentowały się uczennice Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach. W placówce w procesie dydaktycznym wykorzystywane są elementy metody Zoltana Kodaly’a, węgierskiego pedagoga muzycznego. Uczestnicy uroczystości mogli też spróbować potraw węgierskiej kuchni, przygotowanych przez uczniów Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego z Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku.