XIV Festiwal Ekologiczny - Czysty Powiat


Starostwo Powiatowe w Kętrzynie po raz czternasty organizuje Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”.
Tak jak w poprzednich latach, również w tym roku zaprasza do uczestnictwa w przedsięwzięciu szkoły podstawowe, gimnazja i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z terenu powiatu olsztyńskiego.

Impreza odbędzie się 27 maja 2017 roku w Barcianach w formie trzech konkursów:

- piosenki o charakterze ekologicznym
- konkurs plastyczny „Pancerz natury”
- konkurs fotograficzny „Zaczarowany las”

Szkoły zainteresowane uczestnictwem w festiwalu, winny przesłać wypełnione formularze zgłoszeniowe do dnia 31 marca 2017r. na adres:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem „XIV Festiwal Ekologiczny”.
Osoba do kontaktu: Karolina Nesterowicz – tel. 89 751 17 03

Regulaminy, oświadczenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załączonych plikach PDF poniżej:

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
- OŚWIADCZENIE
- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
- REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI
- REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
- REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO