Inwestycje na terenie gminy


Po tym jak 28 maja 2018 r. podpisano umowę między wójtem Gminy Purda Piotrem Płoskim, a firmą „JANBAR” ruszyły prace w miejscowości Szczęsne dotyczące wykonania sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca zaczął prace od ulicy Akacjowej na osiedlu „Zielona Dolina”. W przedmiotowej sprawie odbyło się już pierwsze spotkanie informacyjne, w którym udział wzięli mieszkańcy, wykonawca, przedstawiciele nadzoru oraz przedstawiciele gminy. Mieszkańcy zgodnie podkreślają, że są zadowoleni, iż udało się znaleźć wykonawcę i rozpoczęto prace. Teraz powinno być już tylko lepiej. W ramach zadania powstanie m.in. ok. 4700 m. sieci kanalizacji. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 15 listopada 2018 r., a wartość zadania to niemal 2,6 mln zł.

Kolejną inwestycją na terenie gminy Purda jest budowa świetlicy w Przykopie, którą wykonuje firma DROMARK. Mieszkańcy Przykopu już kilka lat starali się o własne miejsce do spotkań. Z tym rokiem ich marzenia się ziszczą. Przy okazji budowy świetlicy powstanie również szlak pieszo-rowerowy, tablice informacyjne, ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Na realizację zadania pozyskano 300 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a całkowita wartość zadania to 408 tys. zł. Dzięki szybkiemu tempu prac mury świetlicy rosną w oczach. Termin wykonania inwestycji to 31 sierpnia 2018 r.

Firma DROMARK realizuje również zadanie polegające na termomodernizacji budynku Butryny 15, w którym znajduje się świetlica, ośrodek zdrowia i pomieszczenia po byłym przedszkolu. Inwestycja jest dofinansowywana na poziomie 85%.