Telefony alarmowe


telefon_czerwonyTELEFONY ALARMOWE:

Dyżurny Miasta i Powiatu Olsztyńskiego
- 112
- 89 522 81 12
- 89 522 24 11
Fax. 89 522 24 10

Pogotowie Ratunkowe – 999

Straż Pożarna – 998

Policja – 997

Straż Miejska – 986 (Olsztyn)
Biskupiec – 89 715 01 19
Olsztynek – 89 519 54 88 lub 89 519 54 63
Barczewo – 89 514 83 46

Pogotowie Energetyczne – 991

Pogotowie Gazowe – 992

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne – 994

TELEFONY INFORMACYJNE:

Biuro numerów TP – 118 913

Informacja miejska TP – 94 91

Informacja PKP – 94 36 oraz 89 538 58 11

Informacja PKS – 89 539 17 76

Informacja Turystyczna – 89 535 35 65

Informacja Medyczna – 89 527 68 10