III etap kanalizacji Warkał zakończony


Zakończono trzeci, ostatni etap budowy kanalizacji Warkał. Rozpoczęta w 2014 roku inwestycja pozwoliła objąć swym zasięgiem całą miejscowość. Specyfika zabudowy Warkał (wieś rozlokowana jest na odcinku ponad 3km) wymusiła podzielenie prac budowlanych na trzy etapy.

W ostatniej fazie inwestycji, możliwość przyłączenia do jonkowskiej oczyszczalni otrzymali mieszkańcy osiedli położonych we wschodniej części Warkał (os. „Zalesianka” oraz zabudowania przy stacji paliw i bazie przeładunkowej Pekaes S.A.). Długość wykonanej instalacji wynosi ponad 1300m. W całości jest to kanalizacja grawitacyjna.

Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie odcinków kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 200×5,9mm, 34 studni betonowych i 8 studni z tworzywa sztucznego. Dodatkowym wyzwaniem dla wykonawcy było wykonanie czterech przewiertów pod drogą wojewódzką nr 527 o łącznej długości 67,5m.

Budowa kanalizacji w jednej z największych miejscowości naszej gminy to nie tylko długo oczekiwana poprawa komfortu życia obecnych mieszkańców, to także inwestycja w przyszłość. Dzięki niej wiele niezabudowanych działek i terenów inwestycyjnych w Warkałach znacznie zyskało na atrakcyjności.

Wykonawcą robót trzeciego etapu było wyłonione w toku zamówienia publicznego przedsiębiorstwo TECHNOMEL – Kazimierz Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego. Koszt ostatniej części inwestycji zamknął się kwotą ponad 378 tys. zł.

Skanalizowanie całej miejscowości Warkały kosztowało łącznie ponad 2 mln 300 tys. zł.