II Gala Architektury Prowincjonalnej


Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP organizuje II Galę Architektury Prowincjonalnej *****S regionu Warmii i Mazur.

Uroczystość z wręczeniem nagród, połączona z koncertem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego, odbędzie się 8 marca o godz. 18:00 w olsztyńskiej filharmonii. Bilety do nabycia w biurze WMOIA w cenie 50 zł/szt.

Gala Architektury ma wyłonić najlepsze projekty wykonane i zrealizowane przez wielobranżowe zespoły projektowe Warmii i Mazur w kategoriach: