Gospodarka Nieruchomościami


 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami liczy 15 pracowników, zajmujących się zagadnieniami z szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami na terenie powiatu olsztyńskiego. Zakres obowiązków znajduje się tu.

Miesięcznie do wydziału wpływa około 600 pism, zarówno od instytucji, jak i osób fizycznych. W ramach odpowiedzi w miesiącu uzgadniamy około 90 projektów decyzji o warunkach zabudowy, opiniujemy kilka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyłączamy grunty rolne z produkcji średnio dla 40 inwestycji, wydajemy zgody na przejście sieciami przez grunty Skarbu Państwa i Powiatu Olsztyńskiego. Aktualnie niezwykle ważnym problemem, w ramach którego miesięcznie prowadzonych jest kilkanaście postępowań, jest regulacja, ustalenie linii brzegowej i przekazywanie w trwały zarząd Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego wód płynących.

Dodatkowo dzierżawimy, wynajmujemy oraz sprzedajemy nieruchomości będące w naszej dyspozycji. Równolegle prowadzimy regulację stanów prawnych nieruchomości, w ramach której w ostatnim czasie zakończyliśmy proces zakładania ksiąg wieczystych. Jednakże w dalszym ciągu pozostaje dużo nieruchomości, które wymagają uporządkowania stanu prawnego. W tym miejscu gorąco zachęcamy wszystkich właścicieli do sprawdzenia poprawności zapisów w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych dotyczących posiadanych nieruchomości.