Głosuj na zamek w Lidzbarku Warmińskim!


Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim ubiega się o Znak Dziedzictwa Europejskiego 2017. Na jego szanse mają wpływ głosy internautów, którzy na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogą poprzeć kandydaturę szacownego obiektu.

Znak Dziedzictwa Europejskiego jest wyróżnieniem przyznawanym obiektom dziedzictwa kulturowego, posiadającym silną europejską wartość symboliczną, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju europejskich wartości, stanowiących fundament integracji europejskiej. Lidzbarski zamek został wskazany jako kandydat województwa do krajowego etapu selekcji jako miejsce, w którym kumulowały się najważniejsze idee polityki Europy środkowo-wschodniej ze wskazaniem na wartości duchowe i intelektualne. Reprezentant Warmii i Mazur musi się zmierzyć z 14 innymi obiektami.

Minister Kultury powołał Komitet ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego, który na podstawie głosowania internautów wskaże Komisji Europejskiej dwóch polskich kandydatów. Ostatecznego wyboru dokonają eksperci na poziomie unijnym. Tymczasem głosowanie w Polce trwa do 30 grudnia 2016 r. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej MKiDN. Jak przekonują władze regionu, umieszczenie zamku biskupiego na liście kandydatów do ZDE jest doskonałą szansą na promocję regionu w całej Polsce, a być może i w Unii Europejskiej.

Państwa zaangażowanie będzie miało wpływ na końcową decyzję Komitetu. Aby zagłosować, prosimy kliknąć tu.