Gimnazjalisto, postaw na szkołę Powiatu!


Jeśli chcesz zdać maturę na same piątki i mieć szanse na indeks wymarzonej uczelni podejmij naukę w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego. Naprawdę warto! Zdawalność egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 r., wyniosła 81 proc!

_            _           _

Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży wynika, że szkoły Powiatu Olsztyńskiego kończące się maturą na tle szkół poszczególnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego znajdują się w czołówce najlepszych szkół pod względem zdawalności egzaminu maturalnego.
Dokonując wyboru szkoły Powiatu Olsztyńskiego masz szanse na rozwój kompetencji kluczowych w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, rozwój zainteresowań, nabycie nowych umiejętności poprzez realizowane kursy specjalistyczne oraz możesz zdobyć szeroką wiedzę z zakresu technologii informacyjnej w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej takich jak: " Pierwszy krok po indeks", Twój zawód – Twoja kariera – Twoja przyszłość", „Dodatkowe wsparcie dla uczniów potrzebujących z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT". Szkoły Powiatu Olsztyńskiego dysponują nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi takimi jak tablice multimedialne.
NIE  ZMARNUJ SWOJEJ SZANSY NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ!