Geodeci z powiatu na seminarium szkoleniowym


Wymiana doświadczeń z zakresu geodezji i kartografii oraz omówienie prowadzenia geoportali powiatowych były głównym celem spotkania przedstawicieli służb geodezyjno-kartograficznych województwa warmińsko – mazurskiego, które odbyło się w dniach 29-31 maja w Morągu. Jednymi z prowadzących spotkanie byli pracownicy Wydziału Geodezji z naszego powiatu.

– Powiat Olsztyński jako jeden z pierwszych posiada geoportal, który umożliwia dostęp do naszych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Dzięki czemu interesanci nie muszą osobiście przychodzić do starostwa, gdyż wszystko można załatwić drogą elektroniczną – mówi Joanna Miachalska, wicestarosta olsztyński.

Dlatego też, pięć spośród omawianych tematów prezentowali pracownicy naszego Wydziału Geodezji: Wioleta Truszyńska, Elimia Rogińska, Cezary Komar i Michał Korniak.

– W kwestiach geoportalu poruszaliśmy kwestie dotyczącestopnia jego rozwoju w powiecie olsztyńskim oraz usprawnień w prowadzeniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przekazywania kopii danych EGIB w postaci plików GML w celu zasilenia ZSIN oraz planów na przyszłość – mówi Anna Kowalewska, dyrektor Wydziału Geodezji – jedna z prowadzących seminarium.

W seminarium wzięło udział osiemdziesięciu pracowników administracji samorządowej. Gościem specjalnym spotkania był Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju.