środa, 25 Kwiecień 2018 , imieniny obchodzą: Mark, Jarosław
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Ewidencja klubów sportowych oraz zmiany wpisu danych w Ewidencji Klubów Sportowych

Wymagane dokumenty: Wpis do ewidencji (rejestracja klubu)

 

1. Wniosek (wniosek o wpis do ewidencji klubu sportowego i UKS)

2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z:

- uchwałą o założeniu klubu,

- uchwałą o przyjęciu statutu,

- uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego

- uchwałą o wyborze zarządu i organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej), w przypadku wyboru na zebraniu założycielskim).

3. Lista założycieli (co najmniej 7 osób) zawierająca następujące dane:

- imię i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– miejsce zamieszkania,

– własnoręczne podpisy,

– oświadczenie członków założycieli zgodne z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393).

4. Informacja o adresie siedziby klubu.

5. Statut Klubu sporządzony w 2 egzemplarzach.

 

Wymagane dokumenty: Zmiany wpisu do ewidencji klubów sportowych:

1. Wniosek (Wniosek o zmianie danych dla UKS). (Wniosek o zmianie danych dla Stowarzyszeń Kultury Fizycznej)

2. Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków, stwierdzający prawomocność obrad, podpisany przez Protokólanta i Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Lista obecności członków uprawnionych do głosowania.

4. Lista obecności członków uprawnionych do głosowania, obecnych na Walnym Zebraniu Członków z własnoręcznym podpisem.

5. Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków podpisane przez Przewodniczącego Zebrania.

6. Oświadczenie Zarządu Klubu zwołującego Walne Zebranie odnośnie ogłoszenia o Walnym Zebraniu. Treść oświadczenia powinna zawierać: termin, miejsce, porządek obrad , w jakiej formie członkowie zostali powiadomieni oraz na ile dni przed Walnym Zebraniem.

Opłaty: 10,- zł (słownie: dziesięć złotych) za wydanie decyzji. Zwolnione z opłat skarbowych: UKS oraz posiadające status organizacji pożytku publicznego kluby i stowarzyszenia.

Termin odpowiedzi:

niezwłocznie, jeżeli postępowanie nie wymaga wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393),

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r., poz. 176 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814),

- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie do ewidencji klub sportowych:

Istnieje możliwość wyboru zarządu i komisji rewizyjnej na zebraniu założycielskim, w tym przypadku do wniosku o wpis do ewidencji klubu należy dołączyć uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej.

Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz statutu klubu należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Olsztyńskiego należy zwołać Walne Zebranie oraz zgodnie z zapisami w statucie dokonać wyboru władz Klubu (zarząd i komisja rewizyjna). Po odbyciu Walnego Zebrania należy złożyć na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie wniosek o wpis do ewidencji składu Zarządu Klubu i składu Komisji Rewizyjnej.

Uwagi:

Uczniowski Klub Sportowy/klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji klubów sportowych.

Klub sportowy wpisany do w/w ewidencji jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian (nazwa, siedziba, adres, imiona i nazwiska, funkcje osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej, zmiana statutu, dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, cel, teren działania Klubu) złożyć do organu ewidencyjnego (Starosta Olsztyński) stosowny wniosek o wpisanie zmian.

Pracownicy odpowiedzialni:

  • Anita Spychalska – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
    Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 105
    telefon: 89 523 28 80
    godziny pracy: 7:00-15:00
image_pdfimage_print
28 / 10 / 2013

Zobacz również:

sejmpuls_powiatu

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

remontyport-mazury

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji