Dzień Pracownika Socjalnego w starostwie


Starosta olsztyński Małgorzata Chyziak spotkała się z dyrektorami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów dla Dzieci i Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez samorząd Powiatu Olsztyńskiego. Okazją był Dzień Pracownika Socjalnego.

- Życzę Państwu, by mające wejść w życie przepisy, były jasne, czytelne i ułatwiały Wam pracę. Tego, byście mieli dobrych, rozumiejących Was pensjonariuszy oraz podopiecznych, a także byście byli zadowoleni z tego, co robicie, bo wykonujecie ciężką i ważną pracę – mówiła starosta.

Miła atmosfera sprzyjała rozmowom na temat planów i potrzeb placówek, a także zakończonych remontów, wyników kontroli, przygotowań do spotkania świątecznego z partnerską placówką z Niemiec, czy nawet zawieranych wśród pensjonariuszy związków małżeńskich. Nie brakowało uśmiechów, ale i refleksji nad specyfiką pracy w pieczy społecznej. – Po 23 latach pracy w Domu Pomocy Społecznej, myślę, że to jest moje miejsce na ziemi. Zawsze traktowałam go jak swój dom, tak od serca – podzieliła się refleksją dyrektor DPS-u w Dobrym Mieście Teresa Sienkiewicz.

Wszystkim osobom świadczącym pomoc społeczną na terenie powiatu życzymy zdrowia, radości i energii do dalszej pracy.