Olsztyński Obszar Aglomeracyjny


Śmiała wizja działania Powiatu wybiega zdecydowanie poza jego teren i rozprzestrzenia się na cały region. Przykład to chociażby zainicjowanie działań i powołanie do życia stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny, które skupia samorządy Olsztyna, Powiat Olsztyński i gminy z terenu powiatu, ale jest cały czas otwarte na kolejnych członków. Idei OAA przyświeca pomysł, że samorządy razem mogą lepiej rozwiązywać problemy mieszkańców, którzy żyją, pracują i rozwijają się na terenie całej aglomeracji. Dotyczy to wielu sfer życia codziennego: komunikacji, transportu publicznego, bezpieczeństwa, sieci drogowej, kultury. Poza tym powołanie do życia OOA zapewni lepsze przygotowanie do dysponowania środkami Unii Europejskiej w latach 2014-2020, a także lepszą współpracę między samymi samorządami. Działalność stowarzyszenia zapewni bardziej wszechstronny rozwój i poprawi spójność społeczno-gospodarczą Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego.

Zgodnie z uchwałą z 18 marca 2015 Zarząd Stowarzyszenia stanowią: Piotr Grzymowicz – Prezes Zarządu, Małgorzata Chyziak – I Wiceprezes, Lech Nitkowski, Artur Wrochna i Stanisław Trzaskowski.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Henryk Duda – Przewodniczący, Kamil Kozłowski i Piotr Płoski.