Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej


logofzo_sowaFundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” to organizacja pożytku publicznego, która dzięki pomocy stypendialnej wspiera edukację dzieci i młodzieży z Powiatu Olsztyńskiego!

Fundacja powstała w 2002 roku. Jest organizacją pozarządową. 17 stycznia 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Głównymi jej fundatorami byli: Powiat Olsztyński, Gmina Dobre Miasto, Gmina Olsztynek, Gmina Purda, Sojusz Lewicy Demokratycznej Powiatu Olsztyńskiego, Fundacja „Dzieciom Rolników” w Jonkowie, Stowarzyszenie „Dzieciom Wiejskim” w Jonkowie, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej „Talent” w Dobrym Mieście, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy „Nasza Gmina” w Jonkowie, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka w Olsztynku.

Głównym celem jest wsparcie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów dziennych zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego. Pierwsze fundusze stypendialne Fundacja FZO realizowała dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie, a także Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych OPERA. Obecnie Fundacja pozyskuje fundusze stypendialne przede wszystkim dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie, radnymi powiatu olsztyńskiego, radnymi gminy Biskupiec, jak i stałymi sympatykami Fundacji. Serdeczne podziękowania należą się również wszystkim darczyńcom przekazującym 1 % podatku na rzecz Fundacji FZO.

Dane teleadresowe:
Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”
Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn
budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie
(II piętro, pokój nr 219)
tel. 89 521 05 69
e-mail:  fundacja-fzo@tlen.pl
strona internetowa Fundacji FZO: www.fundacjafzo.pl
oficjalny funpage Fundacji FZO: Kliknij tutaj!!!

Biuro Fundacji przyjmuje interesantów w poniedziałki, wtorki, piątki w godzinach 11:00-15:00. Zapraszamy!

Wesprzyj 1 %!
KRS 0000119787

Konto:
WBS Jonkowo 97 8857 0002 3001 0000 4688 0001

Organami Funduszu są:
Rada Funduszu – Przewodniczący Rady Fundacji
Andrzej Abako – Starosta Olsztyński

Zarząd Funduszu – Prezes Zarządu Fundacji
Paweł Jarząbek

Członkowie Zarządu
1. Danuta Jackiewicz
2. Alicja Wąsik
3. Marek Borowski

Biuro Fundacji FZO
Joanna Rogowska, koordynator