Dyżury aptek - lipiec 2020 r.


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem pracy aptek w powiecie olsztyńskim. Aktualizowany każdego miesiąca harmonogram zawiera dane teleadresowe oraz godziny otwarcia, a także dyżury aptek.*) – numer telefonu osoby zobowiązanej do wydania leku (poza godzinami otwarcia) w stanach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.Pozostałe apteki poza godzinami otwarcia pełnią dyżur całodobowy w aptece zgodnie z powyższym harmonogramem.

Kliknij, aby pobrać – Dyżury aptek – lipiec 2020