Drób dalej w zamknięciu


Drób w dalszym ciągu musi być odizolowany od dostępu do dzikich ptaków, tj w zamkniętych budynkach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie przypomina, iż rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091) nie zostało, do dnia 30 marca 2017 r., odwołane.

Oznacza to, iż drób w dalszym ciągu musi być odizolowany od dostępu do dzikich ptaków, tj w zamkniętych budynkach lub innych miejscach uniemożliwiających kontakt drobiu z dzikimi ptakami, tzn. w wolierach lub zadaszonych miejscach z ogrodzeniem sięgającym od dachu do podłoża. Karmienie i pojenie drobiu odbywać się może tylko w miejscach z zadaszeniem na całej powierzchni.

Kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zakazom lub ograniczeniom, nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi, w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0.2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii – PDF