Dotacje na zadania inwestycyjne - służące ochronie środowiska


W 2020 r. w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego dofinansowane będą zadania inwestycyjne* służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska.

Wysokość kwoty dofinansowania jednego wniosku - do 15 000 zł.

Dotację może otrzymać 1 podmiot z danej gminy powiatu olsztyńskiego (ewentualnie 2 jeżeli z innych gmin nie będzie wniosków).

Termin składania wniosków – do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Łączna kwota przeznaczona na dotacje – 60 000 zł

Szczegóły określają:

dostępne na stronie internetowej bip.powiat-olsztynski.pl w zakładce ochrona środowiska – wniosek o udzielenie dotacji celowej (…) wraz z drukiem wniosku zamieszczonym w załącznikach pod uchwałami.

* – zadania inwestycyjne polegają na zakupie środka trwałego o wartości większej niż 10 000 zł