Doświadczasz przemocy domowej. Tu znajdziesz pomoc


Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Stan na czerwiec 2021 r. na podstawie danych Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Kliknijcie link!

Baza_teleadresowa_organizacji_pozarządowych_udzielających_pomocy_osobom_doświadczającym_przemocy_2021