Dofinansowanie na budowę studni wierconych


Gmina Świątki informuje, że na podstawie Uchwały Nr XIV/119/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Świątki na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody, istnieje możliwość składania wniosków do dnia 30 czerwca 2016 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Świątki.
Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji oraz warunki otrzymania dofinansowania określa Uchwała Nr XIV/119/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy oraz sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia stanowią załącznik nr 1 i 2 do danej Uchwały.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Swiątki dostępne są w Urzędzie Gminy w Świątkach, na stronie internetowej oraz u sołtysów – link do strony.