Dobromiejski szpital z certyfikatem jakości


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście otrzymał w piątek 19 października 3-letni certyfikat ISO, na działalność medyczną i administracyjną placówki. – To wielka sprawa dla naszego szpitala, po raz pierwszy w historii mamy certyfikat w tak szerokim zakresie – cieszy się Maria Mielniczek, dyrektor szpitala powiatowego w Dobrym Mieście.

_

Certyfikat ISO obejmuje leczenie szpitalne, podstawową opiekę zdrowotną, ratownictwo medyczne, całodobową opiekę długoterminową i psychiatryczną oraz specjalistyczną opiekę ambulatoryjną i administrację. Uroczyste przekazanie dokumentu odbyło się z udziałem licznie przybyłych gości w piątek 19 października w hotelu „Wiktoria” w Dobrym Mieście. Dokument na ręce Marii Mielniczek, przekazał przedstawiciel Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w Gdyni.
- Wręczenie certyfikatu jest uwieńczeniem ciężkiej pracy całego personelu, wiem, że była to słuszna, wyważona i celowa decyzja – mówił Jarosław Mędrzycki z PIHZ w Gdyni. Wdrożenie ISO nie jest koniecznością, to decyzja placówki, która chce podnieść jakość usług. Jest to również informacja dla pacjentów o tym, że nieustannie podnoszone są standardy leczenia i opieki w szpitalu. Zdobycie certyfikatu powinno się też przełożyć na zwiększenie konkurencyjności placówki  w konkursach na kontrakty medyczne ogłaszane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
- Przed nami nieustanna praca. I nadal będziemy kontynuować starania o polepszanie jakości usług medycznych – mówiła podczas spotkania Maria Mielniczek. – To sukces całego zespołu – chwaliła swoich pracowników dyrektorka szpitala. – Przed nami trud utrzymania certyfikatu i ciągłego doskonalenia. Ale z tym zespołem damy radę!
Wśród zaproszonych gości pojawiła się Urszula Pasławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wiceminister pogratulowała całej załodze szpitala nadania certyfikatu, pochwaliła także działania Powiatu Olsztyńskiego.
- W ciągu ostatnich tygodni byłam na dwóch uroczystościach powiatu związanych ze służbą zdrowia. Najpierw było otwarcie szpitala w Barczewie, teraz uroczystość nadania certyfikatu jakości  powiatowemu szpitalowi. Widać, że władze powiatu naprawdę dbają o poprawę jakości medycznej w regionie – mówiła Urszula Pasławska.  
Do gratulacji i życzeń dołączył się również Jan Maścianica, wicewojewoda warmińsko-mazurski.
- Ten certyfikat jest swoistym egzaminem dojrzałości, choć zdaliście go już dawno – mówił wojewoda chwaląc działania dyrekcji oraz władz powiatu i wszystkich radnych, którzy nie doprowadzili do likwidacji placówki.
W uroczystości udział wzięli również radni Powiatu Olsztyńskiego. Gratulacje na ręce dyrektorki szpitala złożył w imieniu starosty olsztyńskiego, całej Rady Powiatu i Zarządu,  Zbigniew Szczypiński, członek Zarządu Powiatu.
- Kompleksowy certyfikat jakości dla powiatowej placówki to potwierdzenie wysokiej jakości usług, jakie szpital świadczy na rzecz lokalnej społeczności, z czego wypada się tylko cieszyć – mówił Zbigniew Szczypiński.
Kolejny audit sprawdzający będzie przeprowadzony za trzy lata.

_

_