Dobre Miasto ma Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP


Dobra wiadomość dla dobromiejskiej młodzieży poszukującej pracy lub chcącej_ poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. W poniedziałek 11 marca Warmińsko-Mazurska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wraz z władzami samorządowymi Dobrego Miasta otworzyła oficjalnie Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP.

Ośrodek w Dobrym Mieście jest już trzecią tego typu placówką na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Tym samym młodzi ludzie zyskają możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach i kursach zawodowych oferowanych przez OSZ, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia szans na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. Na uroczystości oficjalnego otwarcia placówki obecni byli m.in. Urszula Pasławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu, Izabela Smolińska-Letza, wicestarosta olsztyński, Stanisław Trzaskowski, burmistrz Dobrego Miasta, Jarosław Dzioba, komendant wojewódzki OHP w Olsztynie. Zgodnie z  założeniami  projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zakres działalności Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego OHP, obejmuje  ułatwienie młodzieży w wieku 18-25 lat , nie uczącej się, bezrobotnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym dostępu do usług z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, kursów i szkoleń oraz wsparcie nauki aktywnego planowania kariery zawodowej.  Wszystkie kursy są organizowane po zbadaniu lokalnego rynku i na podstawie analiz potrzeb szkoleniowych, dzięki którym Ośrodek będzie mieć klarowny obraz specjalności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Obecnie trwa nabór na kurs stolarza oraz kurs spawacza – Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141 i MAG – 135 w którym weźmie udział  łącznie 20 młodych osób. Kursy są bezpłatne, refundowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Warto wspomnieć, że 28 stycznia także władze powiatu podpisały stosowne porozumienie z Warmińsko-Mazurską Komendą OHP. Na jego mocy pod koniec kwietnia w budynku olsztyńskiego starostwa ruszy kolejny OSZ OHP. Z jego usług będą mogli korzystać młodzi ludzie z powiatu, ale także z Olsztyna.