Dni Dawnych Rzemiosł w Olsztynku


Zdobywanie osady, polowanie na czarownice, warsztaty i pokazy dawnego rzemiosła oraz sztuki wojennej. Wszystko okraszone koncertami muzyki średniowiecznej. W dniach 4-6 lipca w olsztyneckim skansenie szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników epoki średniowiecza.

Impreza „Dni Dawnych Rzemiosł” w atrakcyjny sposób przybliży zwiedzającym historię ziem pruskich okresu wczesnego średniowiecza. Jej program został tak skonstruowany, aby pokazać możliwie jak największą ilość aspektów życia w tamtym czasie, dlatego obok prezentacji rzemiosła wojennego, będzie można zobaczyć jak wytwarzano przedmioty codziennego użytku, jak wyglądały średniowieczne zaślubiny, poznać sposoby spędzania wolnego czasu, a także posłuchać dawno już zapomnianej muzyki. W imprezie udział wezmą partnerzy projektuCROSSROADS 2.0 oraz zaprzyjaźnieni rzemieślnicy i grupy rekonstrukcji.

W 2012 roku skansen w Olsztynku przystąpił jako jeden z trzynastu partnerów do międzynarodowego projektu „Lagoons as crossroads for tourism and interactions of peoples of South-East Baltic: from the history to present – CROSSROADS 2.0” („Zalewy jako punkt przecięcia dla turystyki i wzajemnych relacji ludzi z rejonu południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku: od historii do współczesności – CROSSROADS 2.0”). Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 i zakłada współpracę różnych typów instytucji: muzeów, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek naukowych. Dzięki wspólnym działaniom partnerów z 3 krajów, poszerzeniu i uatrakcyjnieniu ulegnie oferta turystyczna muzeów i regionów biorących udział w projekcie.Głównym jego celem jest budowanie tożsamości rejonu południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku, opartej na wspólnej historii tych ziem.

Program

Piątek, 4 VII (11.00-18.00):

11.00 – 18.00 warsztaty i pokazy rzemiosła

16.30 – występ Andrzeja Staśkiewicza (lira korbowa, opowieści o roli dziada  wędrownego)

17.00 – koncert Magdy Piotrowskiej (harfa, melodie irlandzkie i skandynawskie)
 

Sobota, 5 VII (10.00-18.00):

10.00 przemarsz ulicami Olsztynka

11.00-18.00 warsztaty i pokazy rzemiosła oraz sztuki wojennej

11.00-12.00 kręgi honoru i zdrady, pokazy szyków bojowych, krąg szybkiego wojownika („Białozór”, Ermland Hird,Najemna Drużyna Wojów GELDAPE, Drużyna Wikingów Berserker Hird)

11.00 inscenizacja „Zdobywanie osady” („Białozór”, Ermland Hird, Najemna Drużyna Wojów GELDAPE, Drużyna Wikingów Berserker Hird,  „Czarny Orzeł”)

13.00 pokaz walki indywidualnej z objaśnieniami taktyki i uzbrojenia („Białozór”, Ermland Hird, Najemna Drużyna Wojów GELDAPE, Drużyna Wikingów Berserker Hird, „Czarny Orzeł”)

14.00 Wehikuł Czasu Ekstra, prelekcja „Krwawe wróżby, wielożeństwo i gościnność. Poznajemy codzienność naszego przodka, dawnego Prusa” (Polskie Towarzystwo Historyczne, prelegent: Marek Pacholec)
15.00 koncert Magdy Piotrowskiej (harfa, melodie irlandzkie i skandynawskie)

16.00 występ Andrzeja Staśkiewicza (lira korbowa, opowieści o roli dziada  wędrownego)

16.30 Inscenizacja zaślubin („Białozór”)

17.00 Koncert Zespołu TRYZNA połączony z tańcami średniowiecznymi

Niedziela, 6 VII (10.00-16.00):

10.00-16.00 warsztaty i pokazy rzemiosła oraz sztuki wojennej

10.00-12.00 turnieje walki indywidualnej i grupowej („Białozór”, Ermland Hird, Najemna Drużyna Wojów GELDAPE,Drużyna Wikingów Berserker Hird,  „Czarny Orzeł”)

12.00 występ Andrzeja Staśkiewicza (lira korbowa, opowieści o roli dziada  wędrownego)

12.30 koncert Magdy Piotrowskiej (harfa, melodie irlandzkie i skandynawskie)

13.00 – inscenizacja „Polowanie na czarownice” (Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynku)

13.30 koncert zespołu TRYZNA

14.30 -16.00 pokazy szyków bojowych, krąg szybkiego wojownika („Białozór”, Ermland Hird, Najemna Drużyna Wojów GELDAPE, Drużyna Wikingów Berserker Hird)

 

Pokazy i warsztaty:

Dni Dawnych Rzemiosł plakatDni Dawnych Rzemiosł (1)