Demografia a europejskie rynki pracy


Delegacja samorządu Powiatu Olsztyńskiego, której przewodniczył wicestarosta Andrzej Abako, wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Partnerskiej pn. „Zmiany demograficzne we współczesnej Europie – identyfikacja zagrożeń oraz wykorzystywanie szans”. Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele Niemiec, Litwy i polskiego Wałcza. Debata odbyła się 4 i 5 maja w Osnabrück i Steinfurt w Niemczech.

Temat główny konferencji rozpatrywany był w trzech aspektach: mobilności, lokalnego zaopatrzenia oraz wykwalifikowanych pracowników. – Zmiany demograficzne są zauważalne w prawie wszystkich regionach Europy. Społeczeństwo, gospodarkę i politykę czeka wiele wyzwań w związku z nimi. Imigracja młodych ludzi, wzrost liczby osób starszych, zabezpieczenie opieki zdrowotnej, edukacji i mobilności w obszarach wiejskich – to problemy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć – zapowiadali organizatorzy, czyli samorządy powiatów Osnabrück i Steinfurt.

- Jednym z podstawowych problemów wspólnej Europy jest brak fachowej kadry i możliwości zatrudnienia ludzi z odpowiednim wykształceniem. Mimo tego, że w Niemczech bezrobocie wynosi około 3 %, a zatrudniany fachowiec otrzymuje mieszkanie i ma możliwość sprowadzenia rodziny, problem jest taki sam jak w Polsce. W trakcie konferencji mogliśmy wymienić się doświadczeniami w zakresie radzenia sobie z kwestią braku siły fachowej na rynku pracy. Duże zainteresowanie wzbudziła prelekcja publicysty Janusza Tycnera, która dotyczyła „Stosunków polsko-niemieckich po 1989 r.” Każdy zresztą wykład zakończony był ożywioną dyskusją. Zastanawialiśmy się, jak rozwiązywać nasze wspólne problemy, to była ważna debata – podsumował konferencję wicestarosta Andrzej Abako.