Delegacja z Izraela w starostwie


W czwartkowe przedpołudnie Starosta Olsztyński Mirosław Pampuch wziął udział w spotkaniu z władzami izraelskiej gminy Beer Tuvia. Burmistrz Dror Shor przybył do Polski na dwudniową wizytę na zaproszenie gminy Gietrzwałd. Pierwszego dnia pobytu gość wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Gietrzwałdzie z okazji 25-lecia wolnych wyborów w Polsce, obejrzał też tereny inwestycyjne gminy.

Starosta Olsztyński Mirosław Pampuch scharakteryzował Powiat Olsztyński, podkreślając dużą aktywność w zakresie służby zdrowia, opieki nad dziećmi i rodzinami, domów pomocy społecznej,  szkolnictwa i starań o poprawę jakości dróg.
- Bardzo się cieszę z tej wizyty. To dobry czas, by przypominać młodzieży zarówno w Polsce, jak i Izraelu wspólną historię. Miała ona nieocenione znaczenie dla obojga narodów. Jestem przekonany, że warto zadbać, by te kontakty się rozwijały – mówił starosta.

Burmistrz Dror Shor był mocno zainteresowany historią losów Żydów na Warmii. Na pytania odpowiadała Krystyna Szter, radna Powiatu Olsztyńskiego, a jednocześnie przewodnicząca barczewskiego oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, które opiekuje się jedyną dobrze zachowaną w powiecie synagogą, w Barczewie.

Zaproszenie władz izraelskiej gminy było inicjatywą Przewodniczącego Rady Gminy Gietrzwałd Marka Nowogrodzkiego.
- Doszliśmy do wniosku, że skoro Gietrzwałd szczyci się dobrymi kontaktami z Niemcami i Rosjanami, to dlaczego by nie włączyć Izraela do grona miejsc zaprzyjaźnionych. Może zaczniemy od drobnych wycieczek, poznania potencjału terenów, wymiany młodzież, a potem być może dojdzie do współpracy na szczeblu gospodarczym – zastanawiał się radny.

W spotkaniu w Starostwie Powiatowym wzięli również udział Wójt Gminy Gietrzwałd Mieczysław Ziółkowski i dyrektor tamtejszego GOK Paweł Jarząbek. W planach wizyty Dror Shora są jeszcze odwiedziny Domu Mendelssohna w Olsztynie.