Dar serca kolorem malowany


Pacjenci Szpitala Pomocy Maltańskiej w Barczewie nie będą musieli już patrzeć na puste ściany szpitalnych sal, ale na piękny i kolorowy pejzaż warmiński.  A wszystko dzięki obrazom namalowanym przez słuchaczy Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu III wieku. 24 czerwca w barczewskiej Galerii Sztuki „Synagoga” odbyło się otwarcie wystawy prac, które zostały stworzone w darze dla pacjentów barczewskiego szpitala. Data wernisażu nie była przypadkowa, tego dnia Zakon Maltański obchodził święto swojego patrona – Św. Jana Jerozolimskiego.

Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie, kilka miesięcy temu nawiązał współpracę z Grupą Malarską „To My” prowadzoną przez prof. Tadeusza Brzeskiego. Inicjatorem pomysłu była Edyta Skolmowska, wicedyrektor ds. medycznych szpitala. Chodziło o stworzenie w budynku, w którym przebywają osoby obłożnie chore, głównie w podeszłym wieku, ciepłej, przyjaznej atmosfery. Jest to tym bardziej ważne, że dla wielu z pacjentów ośrodka jest to ostatnie miejsce pobytu na długiej drodze życia. Obrazy będą co pewien czas przenoszone z sali do sali.

Wernisaż rozpoczął występ barczewskiego chóru „Moderato”. Prowadzącą  w przesympatyczny sposób uroczystość była Anna Korybut – Dziemidowicz. Artyści, którzy stworzyli obrazy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Autorami prac są: Tadeusz Brzeski, Antonina Szulc, Izabela Chomicka, Marian Tyszkiewicz, Krystyna Alberska, Anna Jabłońska, Teresa Kaszycka, Stanisława Korzeniewska, Agnieszka Koplińska, Halina Mackiewicz, Barbara Błaszczyk, Elżbieta Piskunowicz, Maria Bentkowska. Artyści amatorzy uczestniczący w tym projekcie swoje prace wykonali charytatywnie, w wolnym czasie. Jak zapowiadają obie strony,  ich współpraca nie zakończy się na tym wydarzeniu i zaowocuje dalszymi wspólnymi realizacjami. Uroczystość zakończyła się mszą św. odprawioną w szpitalnej kaplicy w intencji patrona zakonu oraz chorych.

Grzegorz Gawrylczyk