Czyste Powietrze – zdrowy wybór


W ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze finansowanego przez WFOŚiGW w starostwie odbyło się szkolenie pracowników, mające na celu ich zapoznanie z wypełnianiem i wprowadzaniem wniosków o dofinansowanie na zakup nowego źródła ciepła.

– Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Głównym jego celem jest zmniejszenie, czy też uniknięcie emisji płynów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez domy jednorodzinne – mówi Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński.

Na działania w ramach programu Czyste Powietrze realizowanego w latach 2018-2029, zostanie przeznaczona kwota ponad 103 mld złotych. Wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji wahać się będzie od 15 do 90 procent dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarce domowej.

– Jeżeli chcemy skorzystać z dofinansowania, a źródłem ciepła w naszym domu jest np. tzw. „koza”, kominek, czy piec kaflowy, to będziemy musieli je zezłomować. Chyba, że ten ostatni objęty jest nadzorem konserwatora zabytków, wtedy wystarczy go odłączyć od przewodu kominowego – mówi Dawid Olbryś, doradca energetyczny z WFOŚiGW. – Kocioł gazowy, czy olejowy nie zanieczyszczają powietrza, więc ich zakup nie będzie dofinansowany, ale już np. piec na ekogroszek kwalifikuje się do programu  – dodaje.

Szczegółowe informacje o programie Czyste Powietrze uzyskać można w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Olsztynie lub na stronie – link.