Czemu służy Obrona Cywilna?


„Która z ran jest najmniej narażona na zakażenie: cięta, kłuta czy szarpana?” – to jedno z pięćdziesięciu pytań, na które musieli odpowiedzieć uczestnicy eliminacji powiatowych 25. Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Po raz pierwszy odbyły się one w siedzibie oddanego niedawno do użytku Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie.

Jak zawsze celem tego przedsięwzięcia jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodzieży szkół ponadpodstawowych do racjonalnych zachowań w życiu codziennym. Ważne jest także kształtowanie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Stąd też uczestnicy dzisiejszych eliminacji musieli wykazać się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrony przeciwpożarowej, ale też wiadomościami ogólnymi dotyczącymi powszechnego obowiązku obrony cywilnej. Dlatego musieli też odpowiedzieć i na takie pytanie: „Obrona cywilna ma między innymi na celu…?”.

W tym etapie olimpiady udział wzięły cztery dwuosobowe drużyny reprezentujące: Zespół Szkół w Biskupcu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu, Zespół Szkół w Dobrym Mieście oraz Zespół Szkół w Olsztynku.

Największą wiedzą wykazali się: Bartłomiej Horoszko oraz Aleksandra Ziejewska z biskupieckiego Zespołu Szkół. I to oni będą reprezentowali powiat olsztyński w finale wojewódzkim Olimpiady, który odbędzie się już 6 marca.