Czadowe lekcje w październiku


Po raz kolejny w szkołach ponadpodstawowych powiatu olsztyńskiego odbędą się czadowe lekcje. W spotkaniach ze specjalistami Wydziału Zarządzania Kryzysowego olsztyńskiego starostwa i funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wezmą udział uczniowie klas pierwszych.

- W ten sposób co roku docieramy do kolejnych roczników młodzieży z wiedzą o tym, jak zachować bezpieczeństwo w trakcie korzystania z systemów grzewczych w domach. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie w kraju kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym wzrasta ryzyko zatrucia, apelujemy więc do młodych ludzi, żeby wiedzę, którą nabędą podczas spotkania z nami, przekazywali swoim rodzicom i dziadkom. Statystyki strażaków potwierdzają, że odkąd wspólnie organizujemy lekcje z młodzieżą, spadła liczba zdarzeń powodowanych niesprawnymi systemami grzewczymi - mówi Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

W „czadowych lekcjach” warto uczestniczyć. Strażacy jako ci, którzy na co dzień stykają się z następstwami nieszczelnych przewodów kominowych i niesprawnych systemów grzewczych, w bardzo komunikatywny sposób dzielą się z młodzieżą swoją wiedzą. Na koniec każdego spotkania zaplanowany jest quiz z pytaniami na temat czadu. Najbardziej aktywne osoby mają szansę zdobyć ufundowane przez starostę olsztyńskiego czujki tlenku węgla.

Terminy zajęć:

 

A my przypominamy o zasadach bezpieczeństwa:

Czyszczenie kominów to OBOWIĄZEK nałożony przepisami prawa.
Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w tym bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych, do okresowej kontroli co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Jak uniknąć zaczadzenia?

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru: 

W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:

Gdy opuszczasz mieszkanie:

Gdy wybuchnie pożar:

Gdy poczujesz gaz:

Numer alarmowy – 112

Straż pożarna – 998

Pogotowie gazowe – 992