Cyfryzacja w usługach wodno-ściekowych z unijnym wsparciem


Tuż przed końcem starego roku Gmina Dywity pozyskała prawie 2,2 mln zł środków unijnych na realizację nowoczesnego projektu „Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej”, który zakłada m.in. zakup prawie 3200 wodomierzy ze zdalnym odczytem. To kolejny cyfrowy projekt, który będzie udogodnieniem dla mieszkańców, bo od września 2018 roku gmina wdraża projekt „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej”.

W Dywitach cyfryzacja i informatyzacja na całego! Gmina realizuje dwa duże projekty unijne związane z nowoczesnymi technologiami i telemetryką za łączną kwotę prawie 5 mln zł. Na oba projekty udało się pozyskać 85 procent dofinansowania unijnego.

- Żyjemy w tak zmieniającym się świecie, w którym technologia i Internet grają coraz większą rolę, więc dla wygody naszych mieszkańców i przedsiębiorców, ale również usprawnienia pracy urzędu, postawiliśmy na nowoczesne technologie – wyjaśnia Daniel Zadworny, wójt gminy Dywity.

Najnowszym projekt, który będzie realizować gmina, to “Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity”. Tuż przed końcem starego roku wójt Daniel Zadworny podpisał z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem umowę na dofinansowanie tego projektu kwotą 2,2 mln zł (łączna wartość to 2,7 mln zł).  Zadanie, którego realizacja będzie się odbywać w latach 2019-20 przewiduje m. in. zakup prawie 3200 wodomierzy wyposażonych w moduły z komunikacją GSM – u wszystkich odbiorców wody oraz na ujęciach wody. Dane z wodomierzy będą zdalnie odczytywane, gromadzone i przesyłane przez moduły do chmury obliczeniowej telemetrycznego systemu nadzoru. Informacje i dane z chmury będą udostępniane interesariuszom/mieszkańcom. Dostęp do takich usług elektronicznych będzie możliwy z zarówno z wykorzystaniem komputerów PC, jak również urządzeń mobilnych. Dane te będą zasilały nie tylko e-usługi przeznaczone na rzecz interesariuszy/mieszkańców, ale również systemy wewnętrzne Gmina Dywity, takie jak np. system służący do fakturowania należności z tytułu sprzedaży wody i ścieków. Projekt będzie realizowany z Osi Priorytetowej 3 – Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Warto też wspomnieć, że od września ruszyła w gminie realizacja projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity”. Zbudowane zostały nowe trasy kablowe w całym urzędzie, zainstalowano Punkty Elektryczno-Logiczne. Dodatkowo zostały dostarczone i zamontowane szafy teletechniczne i system podtrzymywania napięcia (UPS). Zainstalowany został też system nagłośnienia, wideo i bezprzewodowy system konferencyjny do obsługi posiedzeń Rady Gminy Dywity. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych. Jeszcze w  2019 roku wdrożone w urzędzie będą m.in. Cyfrowy Urząd z portalem płatności, portal e-Rada i e-Sołtys, czy System Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Koszt projektu to ponad 2,2 mln zł, z czego 85 proc. to zdobyte przez gminę dofinansowanie unijne. Wdrożone usługi będą dużym udogodnieniem dla mieszkańców i przedsiębiorców.