Budowa kanalizacji w Szczęsnem


Jeszcze w tym roku ponad 50 domów w Szczęsnem ma być podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. To efekt umowy, którą 13 marca Wójt Gminy Purda, Piotr Płoski podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustawem Brzezinem. Wartość projektu to 1,25 mln zł, z czego 50% kosztów kwalifikowanych pokryje Unia Europejska, samorząd województwa zobowiązał się dofinansować inwestycję.

Łącznie zostanie wybudowane 3,3 km sieci, do której zostanie podłączonych ponad 50 budynków mieszkalnych. Poza ułatwieniem życia mieszkańców wsi, istotny jest efekt ekologiczny w postaci likwidacji zbiorników bezodpływowych.