Bliższa współpraca w sprawie schetynówek


23 radnych wzięło udział w IX Sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która w trybie nadzwyczajnym została zwołana 29 października. Posiedzenie radnych związane było z intencją przystąpienia Powiatu Olsztyńskiego do realizacji zadań w partnerstwie z gminami Biskupiec i Dobre Miasto w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″. Tryb nadzwyczajny uzasadniał zbliżający się termin składania wniosków do programu tzw. „schetynówek”.

W myśl zacieśniania współpracy samorządów, Rada Powiatu podjęła 2 uchwały w sprawie zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie kwot stanowiących do 51% wkładu własnego w koszt przebudowy dróg gminnych:
- nr 160003N Praslity – Nowa Wieś Mała w gm. Biskupiec (1 milion zł.)
- w ciągu ul. Harcerskiej w Biskupcu (408 tysięcy zł.)

Oba wnioski zostały wcześniej pozytywnie ocenione przez Komisje – Gospodarki oraz Budżetową. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwał.