BLIK >18


Pod tym tajemniczo brzmiącym słowem kryje się nazwa bezpłatnych warsztatów sztuk wizualnych realizowanych na terenie gminy Stawiguda. Ich adresatem są dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.

Głównym tematem warsztatów jest ABC Fotografii. Celem warsztatów jest uwrażliwienie młodych ludzi na rzeczywistość i odwzorowanie jej w kadrze fotograficznym, nauka odkrywania własnego widzenia świata i współpracy w grupie.  Chodzi też o to, by zmotywować dzieci do podejmowania wyzwań związanych z umiejętnością posługiwania się aparatem fotograficznym i wykorzystaniem go w życiu publicznym, np. w szkolnej gazetce, portretowaniu osób, reportażach z wydarzeń gminy. To z kolei może pomóc w osiąganiu przyszłych celów zawodowych.

Warsztaty będą się odbywać w soboty, w sumie potrwają 12 godzin i zakończą się wystawą fotografii uczestników.

Inicjatorem warsztatów jest Paweł Staszak, fotograf portretu, mody i reklamy. W latach 2011-2013 był redaktorem prowadzącym najstarszego w Polsce branżowego miesięcznika poświęconego fotografii FOTO. Na koncie ma szereg publikacji prasowych, wystaw zbiorowych i indywidualnych, był jurorem prestiżowych konkursów fotograficznych. Jest redaktorem, członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Warsztaty BLIK >18 prowadzi charytatywnie.