Wiem, umiem, stosuję.


„Pierwsza pomoc przedmedyczna – wiem, umiem, stosuję”  to autorski projekt realizowany w Zespole Szkół w Biskupcu od maja do października 2016 r. Uczestniczyli w nim nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie wszystkich klas. Działania zostały dofinansowane ze środków Powiatu Olsztyńskiego.

Głównym celem projektu było wzmocnienie przekonania uczestników, jak ważną rolę pełni szybkie udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – pomocy, której może udzielić każdy człowiek. Zdobyta w trakcie projektu praktyczna i teoretyczna wiedza miała pomóc w przełamaniu barier strachu i obaw oraz przekonać, że nie jest to trudne, a niejednokrotnie może uratować życie.

- Jeszcze przed rozpoczęciem projektu sprawdziliśmy swoją teoretyczną wiedzę z zakresu niesienia pierwszej pomocy. Zdobyta wiedza pozwoliła na wypracowanie wniosków i określenie głównych kierunków działania w realizowanym projekcie. W jego ramach w maju zostały przeprowadzone warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  dla nauczycieli, pracowników i uczniów. Uczestnicy otrzymali certyfikaty stwierdzające nabyte umiejętności. Warsztaty były prowadzone przez doświadczonego ratownika medycznego z firmy „Life Support”. Ponadto nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa realizowali na godzinach wychowawczych ćwiczenia praktyczne z resuscytacji na fantomie. Okazało się, że  pomimo posiadanej wiedzy teoretycznej, uczniowie i nauczyciele mają wewnętrzne bariery przed działaniem praktycznym – opowiada dyrektor Krzysztof Janczara.

Przez cały okres realizacji projektu odbywała się akcja informacyjna, której efektem były gazetki, plakaty, instruktaż udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, numery alarmowe służb ratowniczych rozwieszone po całej szkole, a przygotowane przez młodzież i nauczycieli. Trwałym efektem projektu są umieszczone w kilku widocznych miejscach szkoły numery alarmowe służb ratowniczych oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Na zakończenie projektu został przeprowadzony Turniej Wiedzy i Umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym uczestniczyły dwuosobowe zespoły ze wszystkich klas. Turniej obejmował dwie części – test  teoretyczny i praktyczne udzielenie pomocy ofierze wypadku (na fantomie). Najlepsze trzy drużyny w ramach nagrody wyjechały do Aquaparku w Olsztynie.

Ostatnim elementem projektu był pokaz niesienia pierwszej pomocy ofiarom wypadku samochodowego, realizowany przez Jednostkę Gaśniczo-Ratowniczą Nr3 Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu na boisku szkolnym. Pokaz ten był połączony z próbną ewakuacją młodzieży i nauczycieli z budynku. Strażacy prowadząc akcję ratowniczą informowali widzów o kolejności podejmowanych działań w sytuacjach wypadków samochodowych. Pomimo niesprzyjającej pogody (padał deszcz) młodzież bacznie obserwowała jak strażacy rozcinają auto i wydobywają z niego ofiarę wypadku. W akcji uczestniczyli także przedstawiciele policji, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia.

Jak zapewnia dyrektor, to nie koniec nauki. – Po zakończeniu realizacji projektu w wybranych losowo klasach oraz wśród pracowników i nauczycieli przeprowadzony zostanie ponownie test wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Liczymy, że wszystkie działania podejmowane przez ostatnie miesiące nie tylko zwiększą wiedzę naszych uczniów i nauczycieli, ale przełamią bariery i obawy przed udzielaniem pierwszej pomocy. Dzięki temu z kolei wzrośnie poczucie bezpieczeństwa w naszej szkole.