Bezpłatne szkolenie


Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk zachęca do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki.

Stowarzyszenie funkcjonujące jako Lokalna Grupa Działania zaprasza przedsiębiorców i osoby fizyczne na bezpłatne szkolenie na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na otwarcie bądź rozwój działalności gospodarczej.

Szkolenie związane jest z ogłoszonymi przez Lokalną Grupę Działania konkursami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na spotkaniu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z formularzem wniosku i biznesplanu oraz skonsultowania swoich pomysłów z ekspertem.

27 października 2016 r., godzina 09:00, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta

Zapisy przyjmowane są do dnia 25 października 2016 r. do godz. 10:00 pod numerem tel. 89 647 57 45, kom. 795 409 827

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.