Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - konkurs


10 marca w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach z siedzibą w Dobrym Mieście odbył się pierwszy etap VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym z terenu całej Polski. Organizatorem jest Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „AGROmechanika -Technika w gospodarstwie” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z udziałem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy.

W eliminacjach szkolnych ZSR w Smolajnach wzięło udział 18 uczniów z klas: IIa, IIIa i IVa Technikum Rolniczego. Najlepsze wyniki w teście ze znajomości zagadnień konkursowych osiągnęli:

miejsce I -   Marek Święcki – kl. II a

miejsce II – Bartłomiej Skórczyński – kl. III a

miejsce III – Krzysztof Olewiński – kl. IV a

miejsce IV- Wojciech Górski – kl. IV a

miejsce V – Jakub Żak – kl. III a

Laureaci najwyższych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. Finalista etapu szkolnego – Marek Święcki dodatkowo weźmie udział w II etapie (finale) konkursu, który odbędzie się 21 kwietnia 2016r. w Warszawie.

Trzymamy kciuki!

(zdj. Mirosław Rodziewicz)