Barczewko - wyłączenie z ruchu


W związku z realizacją inwestycji pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK 16” Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie informuje, że nastąpiło przedłużenie wyłączenia z ruchu odcinka drogi 1430N do dnia 31.05.2021r. Wyłącznie nie dotyczy dojazdu właścicieli do swoich posesji.