Badanie satysfakcji interesantów starostwa


Od początku marca w olsztyńskim starostwie ruszyło badanie poziomu satysfakcji klientów. Kwestionariusz ankiety jest dostępny w sześciu miejscach urzędu, a dodatkowo ankietę można wypełnić elektronicznie. Badanie potrwa do końca marca, a wnioski z ankiet posłużą do poprawy poziomu obsługi interesantów. 

Kwestionariusz ankiety został udostępniony klientom w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w następujących miejscach:
- Sekretariat (sala 207) ,
- Biuro Obsługi Interesanta (sala nr 2),
- Referat Komunikacji i Transportu (sala nr 12),
- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (sala nr 132),
- Wydział Infrastruktury i Budownictwa (sala 224),
- Wydział Gospodarowania Środowiskiem (sala 232).

Ankieta dostępna jest również w formie elektronicznej na stronie internetowej powiatu (www.powiat-olsztynski.pl) w zakładce „Strefa interesanta” – podzakładka „Badanie satysfakcji – ankieta”.

Badanie poziomu satysfakcji klientów przeprowadzane są co roku w marcu i wrześniu. Pierwsze badanie przeprowadzono we wrześniu 2012 r.