Amicus Bonus


Wojewoda Artur Chojecki wręczył nagrody przyznawane corocznie pracownikom pomocy społecznej z placówek województwa warmińsko-mazurskiego. Jedną z wyróżnionych była Pani Cecylia Bąbel, emerytowany pracownik DPS Grazymy z gminy Gietrzwałd, której gratulacje w imieniu Zarządu Powiatu złożyła także wicestarosta olsztyński Joanna Michalska.

Amicus Bonus przyznawana jest od 2007 roku pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Okazją do wręczenia wyróżnień i listów gratulacyjnych był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.

– Składam wyrazy uznania wszystkim tym, którzy swoją codzienną pracą pomagają drugiemu człowiekowi. Mam świadomość, że praca w sektorze pomocy społecznej jest trudna i odpowiedzialna, wymaga nie tylko przygotowania merytorycznego, ale też predyspozycji psychicznych. W pracy tej bardzo ważny jest profesjonalizm i zaangażowanie, które często wykraczają poza pełnione obowiązki służbowe. Warto podkreślić, że dla wielu osób pracownicy placówek pomocy społecznej są oparciem w trudnych momentach życiowych i za to, jako przedstawiciel samorządu, jestem bardzo wdzięczna – mówi Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działa 116 ośrodków pomocy, 21 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 50 domów pomocy społecznej oraz 70 środowiskowych domów samopomocy, które wspierają dzienne domy pobytu, ośrodki interwencji kryzysowej, noclegownie, schroniska, czy też domy dla bezdomnych i matek z małoletnimi dziećmi.

Po wręczeniu statuetek i medali, wystąpił zespół perkusyjny Vita Vena, który działa od 2017 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, a w jego skład wchodzą podopieczni z dwóch domów samopomocy oraz osoby z zewnątrz.