AKTYWNY SAMORZĄD – nabór wniosków


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, MODUŁU II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM upływa 10 października br., z tym że:

1) wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2016/2017 należy złożyć w terminie do 30 września 2017 r.,

2) wniosek dotyczący dofinansowania kosztów nauki roku akademickiego 2017/2018 należy złożyć w terminie od 4 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

Wnioski są przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5, lub za pośrednictwem poczty.

Druki wniosków są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (pok. 122) lub można je pobrać ze strony internetowej - link.

55565555